เกี่ยวกับเรา

สำนักงานใหญ่: 86/29 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.0-3851-1777 โทรสาร. 0-3853-5347

สาขา บางวัว : 92 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 0-3853-9000-1 โทรสาร 0-3853-9002

สาขาบ้านโพธิ์ : 118/12 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร.0-3858-8111 โทรสาร 0-3858-8533

สาขาบางบ่อ:322/7-8 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร. 0-2708-5693 โทรสาร 0-2708-5693

สาขาบางน้ำเปรี้ยว :256/8 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา โทร 038-581222

สาขาบ่อบัว : 51,51/1-2 ถนนชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-2708-5693 โทรสาร 0-2708-5693